Home / Tèm ak kondisyon

Tèm ak kondisyon

Tèm ak kondisyon achiv mizik.

Achiv mizik se yon platfòm ki la pou fasilite tout atis mete mizik li an liy gratis,
nou pa pran kòb nan men atis pou mizik ou sou achiv mizik. Si gen yon moun pran kòb nan
men w pou mizik ou sou achiv mizik reklame kòb ou. nou sèlman reklame 150 goud nan men Dj
kap soti mixtape pou mete minit sou telefòn ajan ki la pou mete Mixtape yo.
Dj nou pa pran kob nan men yo pou mete mixtape pou yo se Dj Mixtape yo arive
plis ke mil fwa sou sit la. Moun ki otorize pou fè Promosyon pou mizik ou sou paj facebook
ak websit achiv mizik se sèlman DJ Kenny alayas Kenny Mix ( Sterling Wilner).
si yon moun pran lajan nan menw di l ap pwomote mizik ou sou achiv mizik depi
sepa KEnny reklamel. Pa bliye nou pa poste mizik pou kòb.
Ou ka vann mizik ou sou achiv mizik kounye a kontakte nou nan 36571014 pou plis detay.

Ki mizik nou aksepte sou achiv mizik?

Nou aksepte tout mizik , kèlkeswa tandans la sof bout freestyle (nou pap mete bout mizik kitel pou pataje ak zanmiw sou whatsapp)
.Si ou voye yon mizik pou nou ou wè nou pa mete l se paske ou pa voye mizik orijinal la,
ou pran mizik la sou yon lòt websit nou pap mete mizik ki gen tag lòt websit site ladan.

Imel (Email) Achiv mizik pou ou voye mizik ou a se achivmizik@gmail.com ,
Tanpri pa voye mizik la 2 fwa si ou voye mizik la tann apre 72è. Si ou pa jwenn
lyen (link) apre 72h ekri nou sou whatsapp sou nimewo sa: 3657 1014 pou nou diw pouki
nou pa metel. Si ou voye mizik la 2 fwa nou pap metel.

Lè w ap voye mizik tanpri ekri non atis la epi tit mizik la avek yon Postè si ou genyen.
Si se mixtape pa bliye voye kob la si ou pako gen mixtape ki depase mil telechajman sou
sit la.

Mesaj pou dj kap soti remix chak jou ki pa menm ka gen 10 download yo. ou mèt voye
yon mixtape chak semèn nou menm se chak 3 mwa n ap poste youn pou ou.
Fè pwomosyon mizik ou lè li soti pataje li tout kote chak jou pandan yon mwa
se sa kap fè nonw, pran sanw soti yon bon remix.
Pa voye mizik ki pa pou ou.

Achiv mizik se paw men pa abizel , si ou abizel n ap blokew

ADVERTISING